Březen 2015

Krysa

22. března 2015 v 15:56 | Svět zvířat |  Hlodavci


Krysy jsou známí myšovití hlodavci poměrněvelkého vzrůstu. Jsou významní škůdci člověka, kteří nejenže tropí značné škody vyžíráním zásob potravin a poškozováním staveb a různých zařízení, ale ohrožují lidské zdraví jako přenašeči nakažlivých nemocí. Hlavním škůdcem je potkan (Rttus norvegicus). Je větší než krysa, měří v těle vždy přes 20 cm a jeho ocas je kratší než tělo. Má šedohnědou srst. Jeho původní vlastí jepatrně východní Asie, kde ještě dnes žijí populace potkana ve volné přírodě. Odkudse rozšířil v průběhu několika posledních století do celého světa. V Evropě je známý od roku 1553, do Ameriky se dostalkolem roku 1775. Šíril se spolu s rozvojem lodní dopravy, dostal se přes moře a podél vodních toků do vnitrozemí.
Libuje si ve vlhkém prostředí. Zastihneme ho nejčastěji v přístavech, kanálech a stokách, v odpadních jámách , na smetištích, ve chlévech a různých zemědělských objektech, na jatkách, ve skladištích potravin, prostě všude tam, kde mu člověk svou činností připravil ideální podmínky k životu. Člověk vede s potkanem neustálý boj, hubí jej v dnešní době především různými chemickými prostředky, ale vyhubit tohoto příživníka a vypudit ho z lidských sídlišť se nedaří. Potkan je velmi odolný a bystrý, znamenitě se přizpůsobuje nejrůznějším podmínkám a jako většina hlodavců má ůžasnou rozmnožovací schopnost. Jediný prospěch přinášíprospěšná forma albinotického potkana, tzv. bílá krysa, užívaná jako laboratorní a pokusné zvíře.
Krysa (Rattus rattus) je menší než potkan, její tělo je zpravidla kratší než 20 cm a délka jejího ocasu převyšuje délku těla. Její srst je hnědočerná. Krysa pochází pravděpodobně z Malé Asie, avšak už odedávna provází jako nevítaný host člověka. Se šířením potkana však krys ubývá,takže dnes je např. v našich zemích krysa poměrně vzácným zvířetem. Je otázka, zda ji silnější a útočnější potkan vytlačil, nebo zda se krysa nedovedla přizpůsobit novým podmínkám, zejména stavbám z kamene, cihel a betonu. Krysa dává přednost suchým místům a spíš než v kanálech a ve sklepích jí zastihneme na půdách , na sýpkách, ve skladištích a v různých dřevěných stavbách.
V Africe žije krysa obrovská (Cricetomys gambianus), jejíž tělo je bez ocasu až 45 cm dlouhé a která je největším druhem krys vůbec. Nepřidružuje se k člověku,ale volně žije v tropických pralesích. Je to noční zvíře stejně jako potkan a a krysa. Přes den se skrývá v zemních norách a v různých úkrytech a v noci vychází za potravou, která se skládá především z různých semen.