Září 2014

Sajga tatarská

5. září 2014 v 7:08 | Svět zvířat |  Kopytníci

Sajga tatarská (Saigia tatarica) je zvláštní antilopa příbuzná gazelám. Jesliže však gazely považujeme za jedny z nejkrásnějších savců vůbec, neplatí to o gajze. Postavou připomíná spíš ovci, neboť má poměrně silné tělo a krátké nohy. Nejzvlástnější je však její hlava, která vybíhá v obrovký, jakoby zduřelý nos, zakončený dolů ohnutým rypákem s úzkými osrstěnými nozdrami. Toto podivné zařízení slouží snad sajgám k odstraňování prachu a písku při vdechování nebo ohřívání vdechovaného vzduchu v zimě. Sajga žije v pustých asijských stepích v nížině i vysoko v horách. Na západ je rozšířena až do ukrajiny k řece Volze, na východ zasahuje až do Mongolska. Jak dosvědčují kosterní nálezy, bylav ledových dobách rozšířena téměř po celé Evropě. Kdysi žila v početných stádech, byla však místy zcela vyhubena a dnes je proto nutné jí přísně chránit. Jejími přirozenými nepřáteli jsou hlavně vlci a orli, kteří napadají malá mláďata.