Leden 2013

Psovité šelmy

14. ledna 2013 v 13:23 | Svět zvířat |  Psi
Psovité šelmy (Canidae) tvoří velkou čeleď savců rozšířených takřka po celém světě. Jsou to šelmy středně velké nebo drobné. Mají štíhlou postavu, dlouhý ocas a vysoké tenké nohy, na nichž se zachovaly jen čtyři prsty vyzbrojené nezatažitelnými drápy. Hlava vybíhá v dlouhou protáhlou tlamu s ostrým chrupem, který obsahuje velký počet zubů, zpravidla dvaačtyřicet. Ze zubů vynikají zejména špičáky a trháky. Celková stavba chrupu ukazuje zřejmé přizpůsobení k trhání masité potravy.Ušní boltce jsou velké, často zašpičatělé. Sluch psovitých šelem je vynikající. Psi nejenže zaslechnou i ten nejslabší šelest, ale slyší i vysoké tony, které lidské ucho nevnímá. Také čich psů je znamenitý. Mají nejjemnější čich ze všech savců. Na dálku zvětří kořist i nepřítele a s nosem při zemi bezpečně sledují i starou stopu. Vzpomeňte v této souvislosti známého použití policejních psů jako stopařů. Poměrně málo vyvinutým smyslem je zrak psů. Jejich oči jsou celkem malé a sítnice obsahuje takřka výlučně buňky pro černobílé vidění, nikoli pro vnímání barev. Psi jsou na rozdíl od většiny šelem společenská zvířata. Žijí zpravidla v rodinných skupinách a často se sdružují do početných smeček.