Březen 2012

Gibon

7. března 2012 v 14:40 | Svět zvířat |  Savci

Giboni ( Hylobatidae ) mají mnoho společného s lidoopy, k nimž bývají někdy řazeni. Mají podobný výraz obličeje, stejně utvářenou postavu s dlohými pažemi a zakrnělý ocas. Také svými duševními schopnostmi převyšují ostatní opice, nedosahují však úrovně lidoopů. Jsou mnohem menší. Největší z nich dosahují váhy něco přes 20 kg a výšky 100 cm, zato však rozpětí jejich paží měří až 180 cm. Giboni se zavěšují dlouhými pažemi na větve stromů a rychlým houpavým pohybem se přenášejí z větve na větev. Jsou rozenými akrobaty a hravě přeskakují ze stromu na strom i na vzdálenost mnoha metrů. Po zemi nebo po větvích kráčejí vzpřímeně na zadních končetinách, což spolu s některými dalšími znaky vedlo dříve k domněnce, že právě v gibonech je třeba hledat nejbližší příbuzné člověka. Giboni se však odštěpili zřejmě už velmi dávno od vývojových větví lidoopů a člověka a jejich vývoj směřoval k extrémnímu přizpůsobení se ke způsobu života na stromech.


Palec dlouhé štíhlé ruky zakrněl natolik, že prakticky už nemůže sloužit k uchopování, zbývající čtyři prsty se nápadně prodloužily a u jednoho druhu dokonce částečně srostly, takže ruka se přeměnila v pouhý nástroj k zavěšování. K uchopování proto slouží častěji zadní končetiny. Srst gibonů je velmi jemná a mnohem hustší než u lidoopů. Giboni žijí v několika druzích v idomalajské oblasti. Obývají tropické pralesy, kde žijí v malých rodinných skupinkách. Každá skupina má svůj přesně vymezený revír, v němž se pohybuje. Giboni se živí rostlinnou potravou, také však plení ptačí hnízda a dovedně lapají ve větvích drobné obratlovce. Ozývají se pronikavým vřeštění. Samcům slouží k tomu účelu zvláštní kožovitý vak na hrdle, který se při volání nadouvá. Samice rodí zpravidla po jednom mláděti. Doba březosti trvá přibližně 7 měsíců a novorozené mládě se pevně drží v kožíšku matky, která s ním skáče ve větvích. Dospívají asi po 7 letech. V zajetí se giboni dožili 30 let. Nejznámějšími druhy jsou černě zbarvený gibon siamang ( Symphalangus syndactylus ) a gibon běloruký ( Hylobates lar ), který má bílé ruce a nohy a bíle lemovaný obličej.