Květen 2011

Bobr

19. května 2011 v 14:57 | Svět zvířat |  Hlodavci
Bobři patří k největším hlodavcům. Jsou to statná vodní zvířata, která mohou měřit od hlavy ke kořeni ocasu až 100 cm a vážit až 30 kg. Jsou známy dva druhy. Bobr evropský / Castor fiber / obýval kdysi téměř celou Evropu a severní oblasti Asie. Dodnes se zachoval jen ostrůvkovitě na nemnoha místech, především v severských zemích a pak v několika rezervacích. Také bobr kanadský / Castor canadensis /, který kdysi obýval skoro celou Severní Ameriku, žije dnes v počtu který je jen pouhým zlomkem jeho někdejších stavů. Člověk se svým intenzivním hospodařením má totiž jen málo pochopení pro činnost, jakou je kácení stromů, podrývání břehů, stavění hrází a zakládání rozzáhlých vodních tišin v místech, kde se to vůbec nehodí. Proto byli bobři v mnoha zemích už dávno vyhubeni. Kromě toho byl bobr po staletí loven pro svou vynikající kožešinu, jakou se vyznačují vodní savci.Bobr je dobře přizpůsoben životu ve vodě : má hustý kožich, zavíratelné nozdry, plovací blány mezi prsty zadních nohou a tlustý, shora zploštělý ocas. Silnýma nohama vesluje, ocasem kormidluje. Plácáním ocasu po hladině dává bobr výstražný signál příslušníkům svého druhu. Ocas mu slouží i jako opora při sezení, v této poloze totiž bobr ohlodává kmeny stromů. Živí se různými vodními rostlinami, hlavně však kůrou stromů a jejich mladými větvičkami a výhonky. Aby se na ně dostal, poráží stromy.Ostrými dlátovitými řezáky ohlodává kmeny kolem dokola nízko nad zemí a poráží tak i statné stromy, jejichž kmeny měří až půl metru v průměru. I když je dřevorubecká činnost bobra úctyhodná, přece jen nedovede určit směr pádu stromu, jak se často mylně věří. Z poražených stromů odhryže bobr mladé větve a ze zbývajícího dřeva staví pověstné hráze, které zpevňuje kamením a blátem.Těmito vodními díly přehrazují bobři toky a na tišinách budují své " bobří hrady ", což jsou veliké kupy větví a tlejícího rostlinného materiálu. V nich je vlastní bobří obydlí, komůrka s hnízdem, odkud vede několik východů přímo pod hladinu. Když se tišina během let zanese záplavem, vyhledají si bobři jiné místo a postaví novou hráz.