Listopad 2010

Aligátor

28. listopadu 2010 v 12:50 | Svět zvířat |  Plazi
Alligator mississipiensis
Aligátoři. Jsou známy jen dva druhy pravých aligátorů.První, aligátor štikohlavý, vyskytuje se v jihovýchodní časti Spojených států, druhý je aligátor čínský ve východní číně. Všichni příslušníci této čeledi mají širokou tlamu, jejíž horní čelist má na každé straně kapsu, do níž, má-li aligátor tlamu zavřenou, zapadá špičák,, čtvrtý zub,,. Někteří krokodýli mají také širokou tlamu, ale pokud ji neotevřou, čtvrtý zub zapadá do důlku vně horní čelisti. V oblasti obývané aligátory nežije žádný z krokodýlů se širokou tlamou.

Alligator mississipiensis

Samička aligátora přináší na jaře v tlamě bahno a bažinné rostlinstvo a vybuduje z něho hromadu. Na vrcholek hromady naklade 20 - 70 vajec, která měří v průměru asi 8 cm, a pokryje je dalším bahnem a rostlinami. Po dobu devíti a deseti týdnů před vylíhnutím mláďat střeží samička ostražitě své hnízdo, občas je dokonce zvlhčuje a upravuje. Kvičivé zvuky, které vydávají asi 20 cm dlouhá mláďata dobývající se z vajec, jsou znamením pro samici, aby rozhrabala hnízdo a pomohla jim ven. Není - li samice v této době u hnízda, mláďata zahynou, protože se nemohou dostat z hnízda. Čerstvě vylíhnutá mláďata zavede samice do vody a hlídá je tam podobně jako kachna svá kachňátka. Mláďata se dorozumívají s matkou vysokým kňouravým hlasem.

Alligator sinensis
Mladí aligátoři se živí rybkami, raky i jinými malými živočichy. Větší aligátoři žerou hady, želvy a větší ryby, ti větší někdy napadají telata, vysokou zvěř nebo prasata a zatahují je do vody, aby je utopili. Jako jiní krokodýli i aligátoři trhají kusy potravy ze své kořisti tak, že se rychle otáčejí kolem své osy a tím ukroutí všechno co drží v čelistech. Svými čelistmi dovedou aligátoři rozdrtit želvy v beztvarou hmotu. Na jaře je v bažinách slyšet řev dospělých samců na vzdálenost téměř dvou kilometrů. Při řvaní se samci chvějí po celém těle. Vztyčují se na nohách a pak pomalu klesají. Přitom vystřikují ze žláz na spodní čelisti silný pach. Hlasitým řevem a pachem lákají samice k páření.
Alligator mississipiensis