Srpen 2010

Žáby

6. srpna 2010 v 18:55 | Svět zvířat |  Obojživelníci
Rhacophoridae
Žáby jsou obojživelníci, kteří v dospělosti nemají ocas. Vědecký název této skupuny je Anura. Žáby i ropuchy jsou hojné téměř na všech vlhkých a teplých stanovištích po celém světě. Nemohou žít ve slané či brakické vodě. Několik málo druhů žab tráví celý svůj život ve vodě, většina jich však často vylézá z vody na souš, a to mnohdy na dlouhou dobu. V polopouštních oblastech najdeme žáby poblíž každé dostupné vody v podzemních chodbách. Žáby z nich vylézají jen v noci.

Hylidae

Žáby se vyznačují tvarem těla a způsobem pohybu, jaký nenajdeme u žádného jiného obratlovce. Jejich dlouhé a silné zadní nohy, přizpůsobené skákání, jsou mnohem delší než nohy přední, které zachycují váhu těla, když žába dopadá na zem.

Bufonidae

Žáby žijící pouze ve vodě mají malé oči a ztratily i víčka, většina žab má však velké oči a kromě víček ještě i průhledné okraje na větších spodních víčkách. Těmito průhlednými blankami žáby vidí, i když mají víčka zavřená.

Ranidae

Žáby se živí hlavně červy, hmyzem, pavouky a jinými drobnými živočichy. Příležitostně požírají také drobné obratlovce i ptáky. Většina druhů žab reaguje pouze na pohybující se předměty, které chytají rychlým vymrštěním lepkavého jazyka. U věštiny druhů je jazyk upevněn na předním konci úst a to jim dovoluje vymrštit jej na nejdelší možnou vzdálenost. Některé vodní žáby nemají jazyk a u jiných žab je upevněn  v zadní části. Jako jiní masožravci mají žáby poměrně krátké střevo, které je jen asi dvakrát tak dlouhé jako jejich tělo.
Atelopodidae