Červen 2010

Zobonožec

19. června 2010 v 10:27 | Svět zvířat |  Ptáci
Zobonožci jsou ptáci s mohunými zobáky a zvláštními rohovitými výrůstky na čele. Zobák je přes svou mohutnost lehký, neboť je vyplněn řídkou tkání s množstvím vzduchových komůrek podobně jako zobák tukanů. Je známo 45 druhů zobonožců. Většina z nich dosahuje velikosti krkavce a některé druhy jsou však velmi statné a dosahují délky přes 1 metr. Létají hřmotným svištivým letem a dovedou plachtit jako dravci. Ozývají se pronikavým krákoráním a hýkáním, které je slyšet velmi daleko. Živí se převážně živočišnou stravou, hmyzem nebo drobnými obratlovci a nepohrdnou ani mršinou.Buceros bicornis Zajímavé jsou hnízdní zvyklosti zobonožců. Hnízdí v dutinách stromů. Když začne samice snášet vejce, zazdí ji samec v dutině hmotou z pryskyřic, hlíny a vlastních slin, takže zůstane jen malý otvor, kterým může samice vystrčit zobák. Samec o ni vzorně pečuje a nosí jí potravu. V tomto vězení zůstane samice i několik měsíců. Za tu dobu naklade a vysedí vejce, pečuje o mláďata, až jsou vzletná a sama přitom přepelichá do nového peří. Teprve pak rozbije zevnitř zobákem stěny svého vězení a vyletí s mláďaty ven.
Bucerotidae