Leden 2010

Vydra

2. ledna 2010 v 21:22 ŠelmyVydry jsou lasicovité šelmy přizpůsobené životu ve vodě. Mají protáhlé válcovité tělo porostlé hustou, dobře promaštěnou srstí a pod kůží mají vrstvu tuku, která je chrání před prochladnutím. Dlouhý svalnatý ocas slouží jako hlavní zdroj pohybu ve vodě. Mezi prty na nohou je napjata plovací blána. Vějíř tuhých vousů kolem úst slouží jako hmatové ústrojí, kterým se vydra orientuje pod vodou. Oči jsou malé a směřují nahoru, krátké ušní boltce jsou stejně jako nozdry zavíratelné.

Ve sladkých vodách celého světa žije několik druhů vyder. Z nich nejznámější je evropská vydra říční ( Lutra lutra ) a jí blízce příbuzná severoamerická ( Lutra canadensis ). Obě žijí stejným způsobem. Zdržují se především na řekách s neregulovatelnými břehy a v rybničnatých oblastech. Tam si v březích vyhrabávají hluboké nory, do nichž vede aspoň jeden vchod pod vodou. V noře rodí samice dvě až tři mláďata, nejčastěji pozdě na jaře, také však v jiných ročních dobách, neboť vydry nemají zcela přesně vymezenou dobu páření.
Jsou čilé i v zimě, kdy loví pod ledem. Vydry jako výborní plavci loví hlavně ve vodě, také však hbitě pobíhají na souši a prohledávají břehy. Jejich potravou jsou ryby, žáby, raci, ondatry, nebo různá drobná zvířata, která se zdržují při vodě.

Díky své krásné kožešině a díky tomu, že pochytají mnohoryb, byly vydry dlouho pronásledovány, až se staly v mnoha zemích vzácné. Dnes jsou většinou chráněny zákonem, což se místy projevilo opětným zvýšením jejich stavu.
Ještě víc byla pronásledována vydra mořská ( Enhydra lutris ), která žije v Tichém oceánu. Vydra mořská dosahuje značné velikosti. Měří i s ocasem až 150 cm a váží přes 30 kg.
Tráví ve vodě prakticky celý svůj život. Nemusí vylézat se svou kořistí na břeh jako říční vydry, ale požírá přímo na vodě. Na vodě spí a ve vodě dokonce i rodí mláďata. Když spí, drží se za plovoucí chaluchy nabo mořských řas, aby je vlny nerozehnaly. Loví ryby, hlavně však různé korýše, ježovky a měkkýše. Tvrdé lastury velkých měkkýšů rozbíjejí zajímavým způsobem. Plavou na zádech na hladině, na prsa si položí plochý kámen a na něj jako na kovadlinu dají lasturu. Do předních nohou uchopí jiný kámen a buší jím do lastury tak dlouho, až se dostanou k měkkému masitému obsahu.