Prosinec 2009

Vrána

7. prosince 2009 v 19:07 Ptáci

Vrány jsou velcí krkavcovití pěvci. U nás se setkáme se dvěma rozdílně zbarvenými vránami, které však obě patří jedinému druhu. Je to vrána obecná černá ( Corvus corone corone ) a vrána obecná šedá ( Corvus corone cormix ). Černá rasa obývá západní Evropu a u nás se vyskytuje souvisle v západní části Čech, kdežto na většině našeho území se setkáme s vránou šedou. Obě rasy se mezi sebou často kříží.
Vrány jsou největší škůdci z našich krkavcovitých ptáků. Mají spadeno na hnízda ostatních ptáků a vyplení mnoho snůšek kachen, hus, bažantů a koroptví. Pohubí také mnoho ptačích i savčích mláďat a proto je myslivci všemožně pronásledují. Vrány jsou však velmi opatrné a na hnízdišti se chovají zcela nenápadně. Hnízdí obvykle vysoko v korunách stromů a na rozdíl od havranů nehnízdí v koloniích, ale ojediněle.Havran polní ( Corvus frugilegus ) se liší od vrány bílým olysaným kořenem zobáku. Pouze mladí havrani mají kořen zobáku opeřený podobně jako vrány. Jinak je havran celý černý s fialovým leskem. Hnízdí ve velkých koloniích na stromech , často i v parcích přímo uprostřed velkoměst. Neškodí jako vrány. Živí se nejen živočišnou potravou, červy, ponravami, hmyzem a hraboši, ale i rostlinami, různými kořínky a zrním. Potravu sbírá hlavně na polích a na loukách. Na zimu se k nám slétají obrovská hejna havranů ze severu, kteří nerozlučně patří k obrazu zasněžené krajiny.