Listopad 2008

Štír

28. listopadu 2008 v 9:26 Hmyz
Štíři patří spolu s pavouky do třídy pavoukovců / arachnoidea /. Praví štíři jsou nejhojnější v teplejších oblastech světa. Jsou to noční živočichové, skrývající se přes den v štěrbinách, pod kusy dřev a v děrách. Štíři obvykle na člověka neútočí, rychle však bodají, jsou-li uchopeni nebo podrážděni. Bodnutí je bolestivé. Bolest trvá několik hodin a vzácně může být bodnutí i smrtelné. Štíři v tropických oblastech jsou nebezpečnější než druhy obývající mírné pásmo.
Štíři se obvykle živí hmyzem a pavouky, z nichž vysávají tělní šťávy. Kořist uchvacují svými klepýtky a pak ohnou zadeček nahoru nad hřbet a ochromí kořist bodnutím. Štíři rodí živá mláďata a samičky je nějakoudobu nosí na zádech. Mladí štíři rostou velmi pomalu a v některých případech dosahují dospělosti až za několik let.

Štika

16. listopadu 2008 v 20:44 Ryby
Štiky tvoří malou čeleď ryb obývajících sladké vody severní polokoule. Štika obecná se pozná podle velké tlamy vyzbrojené silnými zuby a podle hřbetní a řitní ploutve posunuté hodně dozadu k ocasu. Dává přednost tichým, zarostlým vodám, kde číhá na kořist a vyráží z úkrytu. Živí se rybami a žábami. Štiky jsou známé svou dravostí. Někdy napadnou a sežerou ryby stejně velké jako jsou samy.

Štika vážící 16 - 20 kg nejsou vzácností a je méžno ulovit i větší. Štika obecná se tře na jaře v mělké vodě. Jikry vypouští volně do vody.
V Severní Americe žijí jiné, menší druhy štik z rodu esox, ale štika obrovská dorůstá největší váhy přes 45 kg. Žije v oblasti Velkých jezer a je považována za výbornou sportovní rybu.

Šimpanz

14. listopadu 2008 v 18:36 Savci
Šimpanz je nejznámější z lidoopů, kteří se dnes vyskytuje v poměrně hojném počtu v přírodě; zároveň je nejčastěji chovaným lidoopem v zajetí. Dospělý samec šimpanze dosahuje váhy 75 kg a bývá až 170 cm vysoký. Samice jsou poněkud menší. Tělo šimpanzů je porostlé řídkou černou srstí, obličej ruce a nohy jsou lysé, masově načervenalé až černé barvy. Šimpanzi obývají africké rovníkové pralesy. Šplhají po stromech, ale pohybují se stejně obratně i na zemi. Stavějí si v korunách stromů hnízda k přenocování a ve dne se toulají v okolí, po stromech i po zemi a hledají potravu.V zajetí se šimpanzi mohou dožít až padesáti let. Jsou chováni nejen v zoologických zahradách, ale i ve výzkumných vědeckých ústavech, kde se zkoumá především stupeň jejich rozumových schopností. Šimpanzi se naučí mnoha kouskům a výkonům, které předpokládají poměrně vysokou inteligencí. Jsou nesporně nejinteligentnější ze všech lidoopů a také fyziologicky stojí ze všech lidoopů nejblíže člověku.


Snovačka

14. listopadu 2008 v 7:04 Hmyz
Snovačka jedovatá je patrně nejpověstnější ze všech pavouků. Většinou je, však její špatná pověst nezasloužená. Snovačky jsou jako většina pavouků plaché a nekoušou, pokud je neobtěžujeme. I když snovačce narušíme pavučinu, snaží se spíše skrýt než zaútočit. Tito pavouci jsou rozšířeni po celých Spojených státech, ale nejhojnější jsou na jihu a západě USA.

Název " černá vdova " pochází od domněnky, že samička po páření vždycky sežere samečka.Ve skutečnosti to učiní jen tehdy, je-li hladová. Samičky jiných pavouků také pořírají samečky a ve vzácných případech samečci požírají samičky.


Samička snovačky jedovaté má na spodní straně zadečku červenou skvrnu ve tvaru přesýpacích hodin. Sameček je asi o polovinu menší než samička a tuto svrnu nemá. Většina lidí kousnutí samičkou onemocní, avšak případy úmrtí jsou vzácné.

Sup

13. listopadu 2008 v 20:54 Ptáci
Supi jsou velcí dravci, kteří žijí v tropických a teplých oblastech Starého světa. Mají v přírodě důležitou úlohu odstraňovat mršiny. Spolu s čápy marabu, hyenami, šakaly se slétají k mršinám a živí se zahnívajícím masem. Mají poměrně slabé nohy s krátkými tupými drápy, takže nejsou schopni sami uchvátit kořist. Na hlavě a na krku bývají často lysí. Mají vynikající zrak a dovedou objevit ležící zdechliny z obrovské dálky. Jsou dokonalými plachtaři, kteří se lechce vznášejí na svých dlouhých a širokých křídlech vysoko na obloze, celé hodinykrouží takřka bez pohnutí křídel a objeví-li ležící kořist, slétají se k ní zdaleka ve velkých hejnech.

K nejznámějším patří sup mrchožravý, který žije skoro v celé Africe. Větší sup bělohlavý má skoro stejné rozšíření, zasahuje však daleko k severu až do asijských velehor a kdysi hnízdil také v Alpách.