Květen 2008

Slon

4. května 2008 v 13:38 Savci
Sloni jsou největší suchozemští obratlovci. Patří do zvláštního řádu chobotnatců, jejichž největší rozvoj do dávno minulých geologických období a k nimž patřil např. známý mamut. Z celé bohaté skupiny se do dnešních dnešních dob zachovaly pouze dva druhy, slon africký a slon indický. Slon africký je největším dnes žijícím suchozemským živočichem vůbec. Velcí samci jsou 4 m vysocí a mohou vážit 5000 - 7500 kg. Slon indický dosahuje menší váhy i výšky. Africký slon žije dodnes hojně v rovníkových oblastech Afriky na stepních a v pralesních. Pralesní forma afrického slona je poněkud menší a vyznačuje se menšími a zakokrouhlenějšími ušními boltci než stepní forma. Indický slon žije divoce v pralesích Indie, na Cejlonu a na Sumatře. Kromě toho se chová jako krotké zvíře, určené k těžké práci, pro slavnostní průvody nebo k lovu na tygry. Kdysi se používalo indických slonů též jako válečných zvířat. Afrického slona se k práci nepoužívá, prestože i jej jde ochočit.
V přírodě žijí sloni v početných stádech. Sloní samice rodí obvykle jednou za čtyři roky po jednom mláděti. Doba březosti trvá 22 měsíců. Narozené mládě bývá 1 m vysoké a váží skoro 100 kg. Několik hodin po narození se staví na nohy a následuje matku. Asi půl roku pije mateřské mléko ze struků, které má slonice mezi předníma nohama, a teprve pak se začíná živit též zelenou potravou. Sloni dospívají v deseti až dvanácti letech a mohou se dožít až 70 let.

Rak

4. května 2008 v 13:08 Korýši
Raci jsou korýši dlouzí 7,5 - 15 cm. Některé z mnoha druhů se vyskytují pouze v rychle tekoucích vodách, jiné zase ve stojatých vodách. Někteří raci žijí na vlchkých loukách a v stojacích bažinách, kde hrabou do země díry až metr hluboké, aby se dostali k podzemní vodě. Tyto díry mají nahoře"komínek" z hrudek bláta vyhrabaných při hloubení díry. Raci mají tvrdou vnější kostru, článkovanou na nohách a ocasu. Jak rostou, svlékají a odvrhují tento krunýř. Mladí raci se svlékají několikrát za rok, až dorostou do plné velikosti. Pokryv těla svlečeného raka i jeho nohou a klepet je měkký a rak obvykle zůstává v úkrytu, dokud mu krunýř neztrvdne. Přední nohy klešťičkovitými klepety, jichž rak používá při uchopení a k obraně. Zbývající čtyři páry nohou používá k chůzi. Raci plavou nebo vyrážejí směrem pozpátku úderem svého, zpločtělého, svalnatého ocasu. Raci jsou obvykle mrchožrouti, živící se rostlinými i živočišnými odpadky. Požírají také larvy hmyzu, plže, červy, jiné korýše, malé rybky a jiné živočišné látky. Druhy ryjící v zemi požírají kořeny rostlin. Raci se zase stávají potravou ryb, žab, želv, hadů, vodních ptáků a některých savců, např. mývalů.