Březen 2008

Puma

23. března 2008 v 23:08 Šelmy
Puma americká je velká kočkovitá šelma, které se někdy říká též kuguár nebo horský lev. Příbuzensky však stojí blíž pravým kočkám než lvu, tygru, levhartu nebo jaguáru a řadíme ji proto k rodu Felis a nikoli k rodu Panthera. Puma dosahuje váhy 50 - 100 kg. Je stejnoměrně rezavohnědě až stříbrošedě zbarvená a na tvářích má dvě velké tmavé skvrny. Mláďata pumy mají podobně jako lvíčata skvrnitý kožíšek. který však časem ztrácí a mění v jednobarevnou srst. Puma je rozšířena po celé Americe. V Severní Americe je místy už velmi vzácná. Žije především v horských lesích. Dobře šplhá po stromech i po skalách, odkud se z výšky vrhá mohutným skokem na svou kořist. Číhá zpravidla na jelení zvěř nebo na divoké ovce, také však na menší zvířata, případně na domácí dobytek. Člověku se za normálních okolností vyhne.

Pštros

23. března 2008 v 22:54 Ptáci
Pštros dvouprstý je nejznámějším z ptáků běžců. Běžci stratili schopnost létat pravděpodobně v souvislosti s přibýváním tělesné váhy v průběhu vývoje. Zmenšila se jim prsní svalovina, zanikl hřeben na prsní kosti a místo k letu se tito ptáci přizpůsobili k běhu. Mají svalnaté nohy s dlouhým běhákem. Někteří vymřelí běžci byli pravými ptačími obry. Pštros má v nohou obrovskou sílu. V nebezpečí se brání silnými kopanci, jimiž se dovede ubránit dokonce i před lvem. Bajky o tom, že v nebezpečí strká pštros hlavu do písku, nejsopu pravdivé. Pštros žije na širých pláních, ve stepích a savanách, kde svým bystrým zrakem už z dálky postihuje vše, co se děje. Živí se živočišnou i rostlinou potravou a polyká často kameny nebo různé jiné nestravitelné předměty, které mu usnadňují rozemílat potravu ve svalnatém žaludku.

Kudlanka

14. března 2008 v 11:50 Hmyz
Kudlanky jsou dravý hmyz patřící do řádu blízce příbuzného řádu rovnokřídlých, kam patří kobylky. Kudlanky jsou většinou zelené nebo různě skvrnité, takže napodobují rostliny na nichž žijí. Čekají na kořist, kterou je většinou hmyz jiných druhů, ale někdy též malé žabky nebo dokonce i ještěrky. V klidu drží kudlanka přední část těla vztyčenou a velké přední nohy, opatřené ostrými trny, drží složeny jako ruce sepjaté k modlitbě. Je nehybná až na hlavu, kterou otáčí sem a tam a rozhlíží se po kořisti. Když se kořist přiblíží do jejího dosahu, kudlanka prudce vymrští přední nohy a uchvátí ji.
Samečci mezi sebou často bojují a zabíjejí se; vítěz potom sní poraženého. Samičky po kopulaci obyčejně pozřou samečky. V Orientu se prodávají kudlanky v klecích a lidé pořádají kudlančí zápasy, které nekončí dříve než jeden z obou soupeřů nezahyne.