Prosinec 2007

Kůň

30. prosince 2007 v 0:01 Kopytníci
Kůň domácí . Všechna současná plemena koní mají původ v divokém koni, který kdysi obýval Evropu a Asii. Z tohoto jediného druhu byla během století vypěstována řada různých plemen. Rozmanité vlastnosti těchto plemen jsou výsledkem cílevědomého křížení. Kůň arabský je jedno z nejslavnějších plemen. Každé plemeno bylo vytvořeno proto, aby splnilo nějaký účel. Plemena, jež označujeme jako pracovní, tažná či chladnokrevná, jsou potomky "velkých" koní. Lechcí koně, zvaní též jezdečtí nebo teplokrevní, byli nejprve kříženy na rychlost.
Plemena koní jsou anglický plnokrevník,americký klusák, Hackney, Clydesdale, suffolkský kůň, Percheron, belgický kůň, Lipicán, Převalského a Appaloosa .

Kukačka

29. prosince 2007 v 23:41 Ptáci
Kukačka obecná je všeobecně známý pták, k nám přilétá koncem dubna a zůstává do září. Hned po příletu se sameček ozývá známým kukáním, podle něhož kukačku poznají i lidé, kteří se jinak v ptácích vůbec nevyznají. Samičky vyhledávají hnízda drobných hmyzožravých pěvců, nejčastěji pěnic, rákosníků, střízlíků, červenek a mnoha dalších ptáků a podstrkují do nich svá vejce. Vyhledávají nejčastěji rozestavěná hnízda nebo hnízdo s neúplnou snůškou. Vyčkají okamžik, kdy jsou praví majitelé hnízda z dohledu a pak do neho vloží své vejce. Krátce potom co se kukaččí mládě vyklube, vyhází všechna ostatní vejce z hnízda a stejně tak naloží i s mláďaty, až zůstane v hnízdě sama. Pěstouni krmí kukačku, jako by to bylo jejich mládě, protože pudově se starají o každé mládě, které je uvnitř hnízda. Komický je pak pohled na drobného střízlíka nebo červenku, kteří usedají svému obřímu dítěti na hřbet a vkládají mu potravu do ohromného jícnu.

Krokodýl

29. prosince 2007 v 23:21 Plazi
Krokodýl nilský je známý po celá staletí jako obávaný netvor, napadající a požírající děti a dokonce i dospělé lidi. Jako všichni krokodýlové se sluní na březích a vyhřívají si svá lenivá těla na takovou teplotu, která jim dovoluje pohybovat se úžasnou rychlostí. Často při slunění otevírají čelisti a dovolují ptákům, aby jim vlezli do tlamy a v bezpečí tam vyzobávali pijavky. Krokodýlové byli v dávných dobách velmi rozšířenou skupinou plazů. Jejich počet se podstatně snížil již před objevením člověka, který dále rychle snížil počet zbývajících druhů.

Krab

13. prosince 2007 v 22:45 Korýši
Krab bojovný se běžně vyskytuje za odlivu na plochých blátivých mořských březích, kde jeho malé zemní úkryty často leží jeden vedle druhého. Krab bojovný jen zřídka dosahuje větší šířky než 5 cm. Samička má dvě nenápadnáklepítka, samci však mají jedno klepeto silně zvětšené a pohybují jim, jako houslista pohybuje smyčcem. V období rozmnožování je toto klepeto samce nápadně zbarveno a patrně slouží k přilákání samičky. Je také zbraní dvou samečků bojujících v době námluv o samičku. Krab bojovný se živí organickými odpadky na mořském dně. Proto je důležitou složkou zvířeny bahnitých mělčin, neboť zde odstraňuje mrtvoly a hnijící látky. Své úkryty v bahně si tito krabi budují tak, že z bahna dělají kuličky, které vynášejí ven z díry, jež může být dlouhá až 90 cm.

Korovec

13. prosince 2007 v 22:28 Plazi
Korovci jsou jediné jedovaté ještěrky na světě. Poznají se snadno podle kůže, která je jakoby poseta perličkami. Každý perličkový hrbolek obsahuje malé kostěné jádro. Korovci mají dost krátký, tupý, kyjovitý ocas, v němž se uskladňují zásobní látky. Arizonský druh je většinou narůžovělý nebo nažloutlý s nepravidelnými černými skvrnami a se čtyřmi až pěti příčnými pruhy na ocase. Mexický druh je většinou černý a má více pruhů na ocase. Tyto ještěrky se živí vejci plazů a ptáků hnízdících na zemi a požírají také drobné ptáky a savce, zvláště jejich mláďata. Většina masožravých živočichů se pohybuje rychle, ale tato ještěrky jsou pomalé a nejsou schopny dohnat nic, co by nebylo úplně bezbranné. Chňapají však čelistmi úžasně rychle a mrsknutím těla mění rychle směr pohybu. Při vyhledávání potravy se korovci řídí spíše čichem než zrakem a často ohledávají jazykem půdu, aby zachytili pachové stopy. Jejich jedovatou výzbrojí jsou velké slinné žlázy ve spodní čelisti a ostré rýhované zuby. Každý zub má na předním i zadním okraji hlubokou rýhu. Jedovaté sliny vytékají do úst a vtékají do rány právě těmito rýhami.

Koníček mořský

13. prosince 2007 v 22:04 Ryby
Koníčci mořští a jehly mořské jsou mořské ryby tvořící řád Syngnathiformes. Obývají teplá moře celého světa. Obě skupiny mají tak neobvyklé vzezření, že v nich jen těžko poznáte rybu. Jejich ústa jsou na konci dlouhého trubicového chobotu, kterým nasávají drobné korýše a měkkýše i jiné tvory, jimiž se živí. Koníčci nemají pravé šupiny a jejich tělo je kryto rohovitými prstenci. Koníčci jsou většinu času zakotveni na chaluhách štíhlým ocáskem bez ocasní ploutve, který obtáčejí okolo jejich lodyh. Neplavou rychle, ale velmi půvabně, pohybují přitom hřbetní ploutvičkou tak rychle, že chvění je pouhým okem těžko postižitelné. Koníčci mořští se často a snadno chovají v akváriích. Plavou strnule a drží přitom tělo ve svislé poloze.