Září 2007

Bazilišek

30. září 2007 v 21:22 Plazi
Baziliškové jsou hbití ještěři žijící podál potoků v amerických tropech. Polekaný bazilišek (basiliscum plumbifrons) utíká překotně pryč a běží tak rychle, že dokáže přeběhnout po zadních nohách i po povrchu vody. Samci mají vysoký hřeben táhnoucí se od hlavy až na ocas, samice hřeben nemají.

Antilopy

30. září 2007 v 20:46 Kopytníci
Antilopy jsou štíhlí rychlonozí dutorožci vesměs pěkného, elegantního vzhledu a živého zbarvení . Systematicky patří do čeledi turovitých přežvýkavých sudokopitníků,kam kromě antilop řadíme např.buvoly, ovce a kozy. Antilopy jsou typická zvířata afrických stepí a pralesů. Tvoří největší bohatsví africké přírody a dodnes se pasou v obrovských stádech spolu se zebrami zcela volně , nebo v chráněných oblastech a rezervacích. Jsou hlavní a nejpočetnější složkou velkých savců v Africe a na nich závisí i výskyt velkých šelem. Rozeznáváme přibližně 85 druhů antilop z nichž největší
antilopa losí (taurotragus oryx) váží téměř jednu tunu a je v ramenou přes 180 cm vysoká a nejmenší antilopa trpasličí (neotragus pygmaeus) měří v ramenou pouhých 25 - 30 cm.

Albatros

30. září 2007 v 19:34 Ptáci
Albatrosi jsou obrovští mořští ptáci, kteří brázdí vzduch nad oceány celého světa s vyjímkou severní části Atlantského oceánu. Jsou dokonalými plachtaři, kteří se nesou rychlým letem nad hladinou takřka bez jediného mávnutí křídly. Mají štíhlá a dlouhá křídla o obrovského rozpětí.
Albatros stěhovavý (diomedea exulans) má nejdelší křídla ze všech ptáků. Měří v rozpětí 3,35 m a tvrdí se, že vyjímečně může měřit až 4 m. Albatrosi se živí drobnými mořskými živočichy, které loví na mořské hladině. Často provázejí zámořské lodi a sbírají z hladiny různé odpadky. Hnízdí na pobřeží a ostrovec, převážně na jižní polokouli.Nejčastěji se sdružují do velkých hnízdních kolonií. Stavějí si jednoduché mělké hnízdo, do něhož kladou jediné velké vejce.
Na vejci sedí střídavě oba rodiče. Mládě se líhne teprve po třech měsících a často je rodiče musí krmit po dobu osmi až devíti měsíců, než doroste a je schopné létat. Je to nejdelší doba hnízdní péče, jakou u ptáků známe. Po vyhnízdění se toulají nad mořem na obrovské vládenosti od hnízdišť. Cesty daleké deset tisíc kilometrů nejsou vzácností. Kapitáni velrybářských lodí nebo námořníci, kteří ztroskotali, nejednou připevnili na tohoto ptáka váček s poselstvím a mnohým z nich se prostřednictvím albatrosů opravdu dostalo pomoci nebo záchrany.

Agama

30. září 2007 v 17:50 Plazi
Agamy jsou skupina, do níž patří mnoho druhů štíhlých ještěrů s drsnými šupinami vyskytujících se pouze na východní polokouly. Jsou nejhojnější v tropech a subtropech, kde žijí jak v džunglích, tak i v písčitých pouštích. Agamy mají silnější zuby trvale vsazené do čelistí, ovšem ztratí-li nějaký zub, už jim nový nenaroste. Nejgrotesknějším druhem agamovitých ještěrů je moloch australský (moloch horridus)
Australská agama límcová (chlamydosaurus) má kolem hlavy velkou deštníkovou blánu. Normálně je tento límec volně zřasený kolem krku a ramen, ale může být náhle rozvinut. Roztažením límce a široce otevřenou tlamou se tento ještěr pokouší zastrašit nepřátele.

Zdroj

30. září 2007 v 17:03 Poznámky
Text k obrázkům zvířat z celého světa bude použit z knihy Od agamy po žraloka. Tuto knížku mám už od svých 9 let a díky ní jsem poznal spoustu zajímavých zvířat a dozvěděl jsem se o nich fůru nových věcí např. jak a kde žijí, co žerou, kdo je jejich přirozený nepřítel apod.
Od agamy po žraloka je Velký ilustrovaný slovník zvířat. Jako svou 3135.publikaci vydala v roce 1974 ARTIA spolu s nakladatelstvímALBATROS. Z anglického originálu The Children´s Animal Enciklopedia in Colour, vydaného nakladatelstvím The Hamlyn Publishing Group Limited v roce 1968 v Londýně, přeložil dr.Radoslav Obrtel.Odpovědná redaktorka Eva Skřivanová. Výtvarný redaktor Vladimír Bouzek. Grafická úprava Vlastimil Lažanský. Návrh obálky Aleš Krejča. Vytiskly TSNP, n.p. Martin. - 92,89 AA (text 35,26 AA, ilustrace 57,63 AA) , 94,36 VA . 37-009-74